رشت رویایی- یک خانه ویلایی در سیاه اسطلخ در آتش سوخت.

شهرام مومنی معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی گفت: این حادثه در ساعت ۶:۳۷ دقیقه صبح امروز به مرکز ۱۲۵ اطلاع داده شد.

او اضافه کرد: ۲۴ آتش نشان بهمراه ۵ دستگاه خودرو به محل حادثه واقع در سیاه اسطلخ اعزام شدند.

شهرام مومنی با بیان اینکه احتمال سرایت آتش از دو سمت به منازل مسکونی وجود داشت مطرح کرد: تیم های اعزامی آتش نشانان سریعا پس از ایمن سازی نسبت به مهار و پیشگیری از گسترش آتش اقدام کردند.

او ادامه داد: خوشبختانه در این حادثه به کسی آسیب جانی نرسید و از سرایت آتش به منازل مسکونی همجوار جلوگیری شد.

معاون عملیات آتش نشانی رشت مطرح کرد: علت و میزان خسارت مالی آتش سوزی این واحد مسکونی در دست برسی است.