رشت رویایی- آتشفشان کلیموتو دارای سه دریاچه با رنگ‌های گوناگون است که در دهانه این آتشفشان شکل گرفته‌اند.

تیوو آتا Tiwu Ata عموماً آبی رنگ دیده می‌شود، تیوو نوا موری Tiwu Nuwa Mori سبز رنگ بوده و تیوو آتا پولو Tiwu Ata Polo معمولاً سرخ فام است. تصور بر این است که علت این ترکیب رنگ ویژه باز شدن پوسته زمین باشد که با نام فیومارولز Fumaroles شناخته می‌شود که در اصل به معنای خروج گاز و بخارات از شکاف‌ها یا گسل‌هایی است که عموماً در مجاورت دهانه‌های آتشفشانی قرار دارند. این دریاچه‌های زیبا عامل جذب گردشگران بی‌شماری در اندونزی می‌باشند. همچنین تعداد زیادی زمین شناس در مراسمی سالانه در این نقطه از جهان گرد هم می‌آیند. علت واقعی رنگ‌های متفاوت این سه دریاچه در حالی که هر سه در یک قله آتش‌فشانی یکسان قرار دارند، هم جالب توجه بوده و هم محل بحث و اختلاف نظرهای متعدد است.

[su_frame align=”center”]آتشفشان کلیموتو (Kelimutu)[/su_frame] [su_frame align=”center”]آتشفشان کلیموتو (Kelimutu)[/su_frame]
[su_frame align=”center”]آتشفشان کلیموتو (Kelimutu)[/su_frame] [su_frame align=”center”]آتشفشان کلیموتو (Kelimutu)[/su_frame] [su_frame align=”center”]آتشفشان کلیموتو (Kelimutu)[/su_frame] [su_frame align=”center”]آتشفشان کلیموتو (Kelimutu)[/su_frame] [su_frame align=”center”]آتشفشان کلیموتو (Kelimutu)[/su_frame] [su_frame align=”center”]آتشفشان کلیموتو (Kelimutu)[/su_frame] [su_frame align=”center”]آتشفشان کلیموتو (Kelimutu)[/su_frame]

[su_frame align=”center”]آتشفشان کلیموتو (Kelimutu)[/su_frame]