آتشفشان ویلاریکا در شیلی که دریاچه‌ای از مواد مذاب در دهانه‌اش تشکیل شده است.

[su_frame align=”center”]آتشفشان و دریاچه در شیلی (رویترز)[/su_frame]